Huispromotie

De koopakte

Ontvang hieronder direct de gratis koopakte

De koopakte

De koopakte kennen we ook wel als een ‘voorlopig koopovereenkomst’, al is deze minder voorlopig dan veel mensen denken. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen de kopende en verkopende partij. In deze koopovereenkomst staat onder welke voorwaarden het huis van eigenaar wisselt, tegen welke prijs en op welke datum.

Deze koopovereenkomst kan worden opgesteld zonder tussenkomst van een notaris, maar dan missen er nog essentiële zaken als de mogelijkheid tot ontbinden van de overeenkomst.

Wettelijke bedenktijd

Wanneer er een koopakte getekend is, heeft de kopende partij nog minimaal drie dagen de tijd om van de koop af te zien. Binnen die drie dagen heeft de koper de mogelijkheid om de koopakte eenzijdig te ontbinden. Hier zijn dus geen voorwaarden aan verboden die vervuld moeten zijn, om de koopakte op basis van de wettelijke bedenktijd te ontbinden.

Ontbindende voorwaarden

Ook na de wettelijke bedenktijd is het mogelijk dat de koop alsnog laat vervallen. Daarvoor zorgen de ‘ontbindende voorwaarden’ in de koopakte. Dit zijn voorbehouden: als aan de voorwaarden niet is voldaan wordt alles teruggedraaid.

  • Voorbehoud financiering: u moet voor een bepaalde datum de hypotheek rond hebben. Daarbij kunt u specifieke zaken als hypotheekbedrag, rentepercentage en zelfs de maximale maandlasten laten opnemen.
  • Voorbehoud huisvestingsvergunning: u moet ”als dat nodig is” een huisvestingsvergunning van de gemeente krijgen.
  • Voorbehoud Nationale Hypotheek Garantie: u moet een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.
  • Voorbehoud bouwtechnische keuring: u stelt een bovengrens aan de kosten van achterstallig onderhoud.
  • Voorbehoud wijziging woning: u moet een vergunning van de gemeente krijgen voor het verbouwen van de woning.
  • Voorbehoud woning verkocht: u moet eerst uw huidige woning verkocht hebben tegen een bepaalde minimum prijs.

Lang niet al deze voorbehouden komen altijd voor. Het voorbehoud van financiering en het voorbehoud bouwtechnische keuring worden wel vaak opgenomen, maar de andere voorbehouden zullen verkopers niet altijd acceptabel vinden.


Ontvang direct de koopakte

Ontvang hieronder direct de gratis koopakte